Unit 10: Cách phát âm /ʃ-ʒ/

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Đây là một cặp âm giống nhau khẩu hình miệng, khác nhau về âm đọc. Các bạn chỉnh khẩu hình thật chuẩn theo mẫu của Ms Tuyến nhé.

2.Thực hành

  • She is the most beautiful girl in my class.
  • I prefer reading books to watching television.
  • It’s my pleasure to help you.

 

 

BÀI TẬP

Bình luận