Unit 14: Thực hành ngữ điệu câu đơn

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Ngữ điệu trong tiếng Anh là sự lên và xuống giọng khi nói. Ngữ điệu không chỉ giúp truyền tải ý nghĩa câu nói qua lời nói thông thường mà còn thể hiện cảm xúc của người nói tại thời điểm đó. Do vậy cần nắm chắc các nguyên tắc ngữ điệu cơ bản để có thể giao tiếp thành công.

2. Nguyên tắc ngữ điệu cơ bản

  • Câu trần thuật/ Câu hỏi có từ để hỏi: Lên giọng đầu câu, xuống giọng cuối câu
  • Câu hỏi Yes/ No : Lên giọng cuối câu

3. Thực hành

  • People say that beauty is in the eye of the beholder.
  • Some smokers don’t think smoking is a bad habit.
  • Autumn is such a cool time of the year.
  • Do you like football?
  • Where are you from?

BÀI TẬP

Bình luận