Unit 17: Cách phát âm âm /ʤ/ dễ dàng

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Âm /ʤ/ là một trong những phụ âm hữu thanh khó,cần sự luyện tập thường xuyên và đúng cách để có thể phát âm chuẩn trong từ và trong câu. Dưới đây là những dấu hiệu giúp nhận biết âm dễ dàng cùng những ví dụ đi kèm hỗ trợ việc học và thực hành hiệu quả nhất.

2. Dấu hiệu

Âm /ʤ/ xuất hiện trong những từ có chứa những dấu hiệu sau: ‘j , gi, gy, ge’. Ví dụ: job, jump, engineer, photography, village, edge

3. Thực hành

  • I want to drink fresh juice.
  • We have to cross the bridge.
  • That is his favorite pair of jeans.
  • We have to cross the bridge.
  • Summer in Japan starts in June.

 

 

BÀI TẬP

Bình luận