Unit 23: 3 kĩ thuật tách âm đọc trong từ

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Trước khi tìm hiểu kỹ thuật tách âm đọc trong từ thì chúng ta cùng tìm hiểu âm đọc là gì nhé?

Âm đọc là âm phải đọc, bao gồm cả nguyên âm và phụ âm.

Kỹ thuật tách âm đọc là kỹ thuật giúp người học xác định trong một từ có bao nhiêu âm cần phải đọc lên, từ đó hỗ trợ việc đọc từ chuẩn, không thiếu hoặc thừa âm trong từ.

2. 3 kỹ thuật tách âm đoc

  • 2 phụ âm khác nhau, đứng cạnh nhau thì tách. Ví du: s/p/ring
  • 2 phụ âm giống nhau, đứng cạnh nhau thì tách, nhưng khi đọc thì chỉ đọc 1 âm. Ví dụ: dif/fi/cul/ty
  • 1 phụ âm đứng giữa 2 nguyên âm thì tách trước phụ âm. Ví dụ: a/par/t/men/t

3. Thực hành

Graduation

Celebration

Exclamation

Vocational

Abbreviation

 

 

 

BÀI TẬP

Bình luận