Unit 27: Nguyên tắc ngữ điệu câu Yes/ No trong tiếng Anh

LÝ THUYẾT

1.Giới thiệu

Khác với tiếng Việt, khi giao tiếp tiếng Anh người dùng thường nói có ngữ điệu – sự lên xuống giọng trong cụm từ hoặc trong câu. Ngữ điệu đóng vai trò quan trọng bởi nó có thể truyền tải thông điệp của người nói đầy đủ và sinh động nhất thông qua việc nhận biết cảm xúc, thái độ, tình cảm của người nói tại thời điểm đó.

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu ngữ điệu câu hỏi Yes/No nhé!

2. Nguyên tắc

Khi hỏi câu hỏi Yes/ No thì ngữ điệu lên ở cuối câu.

3. Thực hành

  • Do you like coffee?
  • Are you a new teacher?
  • Have you been to New York before?
  • Did you stay up late last night?
  • Were they late for work last Monday?

BÀI TẬP

Bình luận