Unit 28: 4 lưu ý rất hay về phát âm /t/

LÝ THUYẾT

♦ Trong tiếng Anh, âm /t/ là một phụ âm quan trọng, nó có mấy cách phát âm mà hầu hết mình không để ý để nắm được công thức, mà chỉ mang chất giọng Việt Nam ra bắt chước thì dễ hay dính lỗi sai.

♦ Bài giảng này cô phân biệt một số điểm lưu ý quan trọng khi bật âm /t/ trong quá trình nói tiếng Anh nhé.

📣 Khi /t/ đầu từ hoặc không đầu từ nhưng /t/ được nhấn trọng âm thì /t/ vẫn đọc thành /t/

table

content (đáng nhẽ t ở đây câm vì sau n trước nguyên âm, bài giảng t trung âm, nhưng bài giảng này phải lưu ý sâu hơn nhé)

tell

 

📣 Khi t đứng giữa 2 nguyên âm và t không là trọng âm thì /t/ chuyển thành /d/ (bài giảng t trung âm)

meeting = /’mi:diɳ/

Water = /’wɔ:də/,

daughter = /ˈdɔdər/

 

📣 Khi /t/ đứng trước /u/ và nằm trong âm tiết không nhấn trọng âm thì khi này /t/ sẽ biến đổi thành âm /tʃ/

Actual = /ˈæk.tʃu.əl/

Nature = /ˈneɪ.tʃɚ/

picture

📣 Khi /t/ đứng trước ia, ie, io, thì /t/ biến đổi thành /ʃ/

Potential = /poʊˈten.ʃəl/

Protection = /prəˈtek.ʃən/

Học thật kĩ phần này và lưu ý cách phát âm chuẩn khi nói nhé, học đâu chuẩn đó, tiến bộ rất nhanh <3

BÀI TẬP

Bình luận