Unit 29: 10 từ rút gọn thông dụng nhất định phải biết đọc chuẩn

LÝ THUYẾT

 

🔰 Kiểu gì bạn cũng gặp phải tình trạng là nghe bọn Tây nói nhanh mấy chỗ mà ứ hiểu gì chỉ đoán thôi. Thực chất, chúng có hẳn một danh sách những từ thông dụng nhất hay nói tắt trong giao tiếp, kiểu đúng là thông tục, dùng nhiều khi nói đấy.

 

🔰 Và đây là 10 từ nói tắt thông dụng nhất nhất định chúng ta phải biết để dùng, chắc chắn không những nghe rõ mà còn nói rất pro nha

DANH SÁCH 10 TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

DÙNG ĐỂ NÓI TẮT KHI GIAO TIẾP TIẾNG ANH

STT NÓI TẮT

TỪ GỐC VÍ DỤ

1  Gonna  = going to  = OK, I’m gonna see you tomorrow
2  Wanna  = want to  = I wanna speak English fluently
3  Gotta  = got to = have got to = have to  (phải làm gì đó)  = I have got to go = I gotta go (Tôi phải đi    rồi)
4  Gimme  = give me  = Gimme your money, right now!
5  Lemme  = let me  = Lemme take you home = Let me take you  home
6  I’ma  = I’m going to  = I’ma be OK without you = I’m going to be  OK  without you
7  Outta /ˈoudə/  = out of/ to  = We’d better get outta here = We’d better  get  out  of  here
8  Kinda /ˈkīndə/  = kind of  = I think it’s kinda funny = I think it’s kind of  funny
9  Dunno /dəˈnō/  = don’t know  = I dunno how to love you
10  Shoulda  = should have  = I shoulda told you

Các bạn ghi nhớ thật kĩ 10 từ này nhé, sẽ nghe thấy người bản ngữ dùng rất nhiều luôn. Cách duy nhất để nói được như họ là học cách học nói!

Đợt tới khi hoàn thành việc nâng cấp chương trình giảng dạy offine các lớp ở trung tâm, cô sẽ ghi âm cách đọc chuẩn những câu từ này để các bạn luyện nghe luôn cho tiện nhé.

ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

BÀI TẬP

Bình luận