Unit 7: Cách phát âm phụ âm /s, z/ chuẩn

LÝ THUYẾT

1. Giới thiệu

Âm /s , z / là 2 âm quan trọng nhưng với người Việt Nam khi đọc thường bị thiếu 2 âm này,  dẫn đến việc người nghe dễ dàng hiểu nhầm ý nghĩa của người nói. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cặp âm này nhé!

a. Dấu hiệu âm /s/

Âm /s/ xuất hiện trong những từ có chứa những dấu hiệu sau

 • s : sing, some, sit, industry
 • se: close
 • x : fix, fox, six
 • -ce cuối từ: face, ice, mice

b.Dấu hiệu âm /z/

Âm /z/ xuất hiện trong những từ có chứa những dấu hiệu sau

 • z: zebra, zero
 • se: these, nose
 • s : rains, drives

2. Thực hành

 • There is a zebra over the fence.
 • It rains cats and dogs.
 •  Please sit beside your friends.
 • Do you like the sunny weather?
 • The school bus arrived at 3pm.

BÀI TẬP

Bình luận