Đề 11 – Lớp 5

admin

Sau khi hoàn thành các đề thi trước, các con hãy dành thời gian ôn tập, tổng hợp lại các kiến thức từ vựng và cấu trúc để sẵn sàng cho các bài thi tiếp theo nhé. Đề thi này các con làm trong vòng 40 phút. Hãy bắt đầu!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=65]
Phần I: Nghe

I. Nghe và nối tranh  

Ví dụ: 1. d

2. 
3. 
4. 
5. 
II. Chọn các đồ vật được nhắc đến trong đoạn băng

   
 III. Nghe và đánh số tranh Ví dụ:

C. 1

A. 
B. 
D. 
E. 
IV. Nghe và chọn đáp án đúng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.
3. 
4. 
5. 
V. Nghe và hoàn thành câu

  

1.

A: What character do you like?


B: I like the fox. It’s very .

2


A: What’s like in your country?


B: Well, it’s often cool. There are a lot of flowers3


A: How  does it take to get there by train?


B: Five hours.

4


A: What will the weather be like tomorrow?


B: It’ll be very cold and .