Đề 3

admin

Với đề thi này, các con sẽ có cơ hội kiểm tra toàn bộ phần kiến thức mà các con đã học trong kỳ I. Các em nhớ phải luôn tập trung và cẩn thận khi chọn đáp án nhé. Bài tập có tranh đi kèm nên các con sẽ dễ dàng chọn được câu đúng thôi. Cố lên nhé!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=31]
I. Chọn từ đúng cho tranh

cat                   kangaroo            notebooks            lion                 queen

bicycle            question              lemon                   omelet            octopus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II. Hoàn thiện đoạn hội thoại sau

1.
2.
3.
4.
III. Chọn đáp án đúng
1. How’s the weather?
2. Can you kick a ball ?
3. Where are the books?
4. How old are you?
IV. Chọn bức tranh đúng
1. He is fat, he isn’t thin.

A.

B.
2. I can ride a bicycle. I can’t fly a kite.

A.

B.

 
3. The bug is on the flower.

A.B.

 
4. It is my doll, I love it.

A.
B.
5. Choose the new car.

A.


B.
 
V. Chọn đáp án đúng

 
1. What is it? 
2. Can you throw a ball? 

 

 

 

 

 
3. How’s the weather?

4. How many flowers are there?