Đề 5

admin

Để các con đạt được kết quả tốt khi học tiếng Anh, việc luyện tập thường xuyên là cực kỳ quan trọng. Các con phải luyện tập được thói quen mỗi ngày luyện một Đề kiểm tra cô cung cấp nhé. Nếu đây là lần đầu tiên con làm đề test cô soạn thì bắt tay ngay với Đề 1 – Kiểm tra học kì I nhé. Thời gian làm bài bắt đầu!

Bảng xếp hạng

[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=33]
I. Hoàn thiện đoạn hội thoại sau 
1.
2.
3.
4.
II. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi sau

1.
2.
3.
4.
III. Nối câu hỏi với câu trả lời

 
1.
2.
3.
4.
IV. Sắp xếp các từ sau thành câu
1. he / throw / ball / a / Can / ?
2. is / a / long / It / pencil / .
3. many / How / are / flowers / there / ?
4. is / There / one / flower / big / .
V. Chọn từ hợp lý để điền vào chỗ trống

1.
2.
3.
4.