Tiếng Anh lớp 1

Đề 25 – Lớp 1

21/06/2017

Các con cùng ôn tập lại từ vựng và mẫu câu từ đề 19 đến đề 24 nào! 

Đề 24 – Lớp 1

21/06/2017

Cùng ôn tập chủ đề Food and Drinks với mẫu câu I like... qua đề số 24 này nhé! 

Đề 23 – Lớp 1

21/06/2017

Đề số 23 sẽ giúp các con ôn lại một số động từ cơ bản được sử dụng với mẫu…

Đề 22 – Lớp 1

21/06/2017

Tiếp tục với chủ đề các bộ phận trên cơ thể và cấu trúc I've got ... Các con ôn…

Đề 21 – Lớp 1

21/06/2017

Chủ đề từ vựng Các bộ phận trên cơ thể sẽ được ôn lại trong đề số 21 này nhé! …

Đề 20 – Lớp 1

21/06/2017

Đề số 20 sẽ giúp các con ôn tập về chủ đề Toys nhé!

Đề 19 – Lớp 1

21/06/2017

Cùng ôn lại chủ đề màu sắc với đề 19 nhé!

Đề 18 – Lớp 1

21/06/2017

Cùng thử sức với đề 18 nhé!

Đề 17 – Lớp 1

21/06/2017

Đề số 17!

Đề 16 – Lớp 1

21/06/2017

Các con cùng thử sức với đề số 16 nhé! 

Đề 15 – Lớp 1

24/05/2017

Chúng ta cùng làm đề số 15 xem mình được bao nhiêu điểm nhé!

Đề 14 – Lớp 1

24/05/2017

Cùng kiểm tra kiến thức lớp 1 của con bằng Đề số 14 này nhé!