Tiếng Anh lớp 1

Đề 13 – Lớp 1

24/05/2017

Các con cùng luyện tập để số 13 nhé! 

Đề 12 – Lớp 1

24/05/2017

Hãy kiểm tra kiến thức lớp 1 của con bằng đề số 12 nhé! 

Đề 11 – Lớp 1

22/05/2017

Cùng tiếp tục thử sức với đề 11 này nào! 

Đề 10 – Lớp 1

22/05/2017

Xem với đề 10 này ai được điểm cao nhất nhé! 

Đề 9 – Lớp 1

22/05/2017

Các con hãy luyện đề số 9 này xem được bao nhiêu điểm nào! 

Đề 8 – Lớp 1

18/05/2017

Cùng luyện đề số 8 nhé! 

Đề 7 – Lớp 1

18/05/2017

Các con đã nhớ hết từ vựng đã được học chưa? Kiểm tra lại nào! 

Đề 6 – Lớp 1

17/05/2017

Làm thật nhiều đề sẽ giúp các con sẵn sàng cho mọi bài kiểm tra trên lớp và ẵm điểm…

Đề 5 – Lớp 1

17/05/2017

Sau khi luyện xong đề này, các con sẽ ôn tập được lại các kiến thức đã học trong học…

Đề 4 – Lớp 1

17/05/2017

Cùng tiếp tục luyện đề số 4 để ôn tập kiến thức mình đã được học các con nhé! 

Đề 3 – Lớp 1

17/05/2017

Các con cùng kiểm tra lại từ mới mình đã được học nào! Có bạn nào được 100 điểm không…

Đề 2 – Lớp 1

17/05/2017

Nhiều bạn từ vựng nhớ đã rất tốt rồi nhưng kỹ năng nghe lại không được ổn cho lắm đấy.…