Tiếng Anh lớp 3

Đề 26 – Lớp 3

21/06/2017

Đề số 26. 

Đề 25 – Lớp 3

21/06/2017

Trải qua 25 đề các con đã ôn tập được tất cả những kiến thức tiếng Anh lớp 3 của…

Đề 24 – Lớp 3

21/06/2017

Ôn tập kiến thức với đề số 24 này!

Đề 23 – Lớp 3

21/06/2017

Tiếp tục với đề số 23 nào! 

Đề 22 -Lớp 3

21/06/2017

Đề số 22.

Đề 21 – Lớp 3

21/06/2017

Các con đã tự tin với kiến thức tiếng Anh của mình có thể chinh phục mọi để kiểm tra…

Đề 20 – Lớp 3

21/06/2017

Đề số 20!

Đề 19 – Lớp 3

21/06/2017

Thử sức với đề số 19 này nào! 

Đề 18 – Lớp 3

21/06/2017

Ôn tập lại kiến thức với giới từ và từ mới về chủ đề Toys với đề số 18 này…

Đề 17 – Lớp 3

21/06/2017

Tiếp tục làm đề số 17 nhé! 

Đề 16 – Lớp 3

21/06/2017

Đề số 16 sẽ giúp các con ôn tập kiến thức cơ bản của Tiếng Anh 3.

Đề 15 – Lớp 3

9/05/2017

Làm đề này mà được 10 điểm là các con cũng ẵm cả điểm 10 trên lớp luôn rồi đấy!…