Tiếng Anh lớp 3

Đề 14 – Lớp 3

9/05/2017

Có bao nhiêu bạn hoàn thành được 13 đề với điểm 10 tuyệt đối rồi nhỉ? Lại tiếp tục chinh…

Đề 13 – Lớp 3

9/05/2017

Xem có bao nhiêu bạn được điểm 10 cho đề số 13 này nhé! Ôi, có cả phần nghe nữa…

Đề 12 – Lớp 3 – HKII

8/05/2017

Đề thi thử học kỳ 2 lớp 3 đây rồi! Cùng thử sức nào! 

Đề 11 – Lớp 3

8/05/2017

Tiếp tục củng cố kiến thức cho kỳ thi sắp tới bằng việc chinh phục đề số 11 này nhé! 

Đề 10 – Lớp 3

8/05/2017

Các con thấy điểm của mình có tăng lên không nhỉ? Lại luyện tiếp đề số 10 này nào! 

Đề 9 – Lớp 3

8/05/2017

Đề này sẽ giúp các con tổng hợp kiến thức của lớp 3, chuẩn bị cho bài kiểm tra trên…

Đề 8 – Lớp 3 – HKII

8/05/2017

Liệu có bao nhiêu bạn được điểm tuyệt đối cho đề này nhỉ? 

Đề 7 – Lớp 3 – HKII

5/05/2017

Cùng tiếp tục ôn tập kiến thức học kỳ 2 lớp 3 qua đề số 7 này nhé! 

Đề 6 – Lớp 3 – HKII

5/05/2017

Cùng luyện tập với đề số 6 đề kiểm tra kiến thức học kỳ 2 lớp 3 của con như…

Đề 5 – Lớp 3 – HK I

5/05/2017

Kiến thức học kỳ 1 lớp 3 sẽ tiếp tục được củng cố lại qua đề số 5 này! Các…

Đề 4 – Lớp 3 -HKI

5/05/2017

Cùng thử đề số 4 xem bạn nào đạt điểm tuyệt đối nhé!

Đề 3 – Lớp 3 – HKI

5/05/2017

Các con đã quen với cách làm đề chưa? Luyện tập thật nhiều để học tốt hơn nhé!