Tiếng Anh lớp 4

Đề 25 – Lớp 4

20/06/2017

Đề 25 sẽ giúp các con tổng hợp lại kiến thức của mình.

Đề 24 – Lớp 4

20/06/2017

Các con hãy ôn luyện kiến thức của mình qua đề số 24 này!

Đề 23 – Lớp 4

20/06/2017

Cùng tiếp tục với đề 23.

Đề 22 – Lớp 4

20/06/2017

Các con cùng thi xem ai được điểm tối đa cho đề số 22 này nào.

Đề 21 – Lớp 4

20/06/2017

Cùng tiếp tục với đề số 21.

Đề 20 – Lớp 4

20/06/2017

Các con chắc chắn sẽ nâng cao kiến thức của mình sau khi làm bộ đề trên website MST đó.…

Đề 19 – Lớp 4

20/06/2017

Sau khi luyện đề 20, các con sẽ có thể ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp. 

Đề 18 – Lớp 4

20/06/2017

Tiếp tục với đề số 18.

Đề 17 – Lớp 4

20/06/2017

Đề 17 sẽ tiếp tục giúp các con ôn tập kiến thức của mình về từ vựng và ngữ pháp. 

Đề 16 – Lớp 4

20/06/2017

Đề số 16 sẽ giúp các con ôn tập lại một số kiến thức cơ bản trong chương trình tiếng…

Đề 15 – lớp 4

13/06/2017

Cùng tiếp tục làm đề 15 nhé các con! 

Đề 14 – Lớp 4

23/05/2017

Thi xem ai là người làm nhanh nhất và điểm cao nhất nào!