• tiếng anh cấp II
 • Lớp 9
 • Unit 1: Local environment
 • Lesson 4 (SGK): Cách nhấn trọng âm câu
 • Lesson 4 (SGK): Cách nhấn trọng âm câu
  HƯỚNG DẪN CÁCH NHẤN TRỌNG ÂM CÂU

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  TRỌNG ÂM CÂU 

  Khi đọc bất kỳ câu tiếng anh nào, việc nhấn trọng âm là cần thiết để tạo sự chú ý và điểm nhấn cho câu. Nắm vững các quy tắc nhấn trọng âm là bước đầu giúp tạo ngữ điệu và tăng khả năng nói tiếng Anh chuẩn.

  ► Trong một câu, hầu hết các từ được chia làm hai loại, đó là từ thuộc về mặt nội dung (content words) và từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Chúng ta thường nhấn trọng âm vào các từ thuộc về mặt nội dung, bởi vì đây là những từ quan trọng và mang nghĩa của câu.

   

  ► Từ thuộc về mặt nội dung: được nhấn trọng âm

  Những từ mang nghĩa

   Ví dụ

  Động từ chính

  sell, give, employ, talking, listening

  Danh từ

  car, music, desk

  Tính từ

  big, good, interesting, clever

  Trạng từ

  quickly, loudly, never

  Trợ động từ (dạng phủ định)

  don’t, can’t, aren’t

  Đại từ chỉ định

  this, that, those, these

  Từ để hỏi

  Who, Which, Where

   

  ► Từ thuộc về mặt cấu trúc: không được nhấn trọng âm

  Những từ đúng về mặt cấu trúc

   Ví dụ

  Đại từ

  he, we, they

  Giới  từ

  on, at, into

  Mạo từ

  a, an, the

  Từ nối

  and, but, because

  Trợ động từ

  can, should, must

  Động từ ‘to be’

  am, is, was