• tiếng anh cấp II
 • Lớp 9
 • Unit 2: City life
 • Lesson 4 (SGK): Nhấn trọng âm ở đại từ
 • Lesson 4 (SGK): Nhấn trọng âm ở đại từ
  HƯỚNG DẪN CÁCH NHẤN TRỌNG ÂM Ở ĐẠI TỪ

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  TRỌNG ÂM Ở ĐẠI TỪ 

  Đại từ nói chung và đại từ nhân xưng nói riêng thuộc nhóm từ chức năng, là những từ giúp câu đúng và đủ về ngữ pháp nhưng không mang nội dung chính nên hầu hết đại từ thường sẽ không được đọc nhấn mạnh hay nhấn trọng âm.
  Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp người nói sẽ nhấn trọng âm vào đại từ. Tùy vào văn cảnh và ý đồ của người nói, ta có các trường hợp sau:

   

  1) Người nói muốn nhấn mạnh vào đại từ

  Ex: 

  Kate: Look – it’s her.
  Pete: Where? I can’t see her. 
  Kate: Nhìn kìa – Đó là cô ấy.
  Pete: Ở đâu? Tớ không thể nhìn thấy cô ấy.

  Trong câu thứ nhất, đại từ “her” được Kate đọc nhấn mạnh vì nó quan trọng, mang nội dung chính của câu, nhằm nhấn mạnh ý đó là cô ấy chứ không phải ai khác. Nhưng trong lời đáp của Pete thì “her” lúc này là đối tượng đã được nhắc đến không phải từ quan trọng, mang nội dung chính như các từ “Where”, “can’t”, “see” nên không được đọc nhấn mạnh giống như từ “her” trong câu của Kate.
  Tương tự như trên thì đại từ “I” trong câu của Pete không mang nội dung chính cũng không cần thiết phải nhấn mạnh nên cũng không được nhấn trọng âm.

   

  2) Người nói muốn diễn tả sự tương phản, đối lập

  Ex: 

  A: They've been to Australia, haven't they?
  B: No, they haven't, but we have. 
  A: Họ đã tới nước Úc phải không?
  B: Không, họ không tới nhưng chúng tôi đã tới.

  Ta lần lượt xét từng câu. Trong câu hỏi các đại từ “they” không được đọc nhấn mạnh. Nhưng trong câu trả lời các đại từ “they” và “we” được nhấn trọng âm vì người nói muốn nhấn mạnh sự đối lập giữa 2 đối tượng “they” và “we” nhằm nhấn mạnh ý không phải họ tới mà là chúng tôi đã tới nước Úc.

   

  3) Đại từ được dùng để trích dẫn

  Ex:

  Jane: Are you hungry? We can share the coconut cake.
  Linda: What do you mean “we”? I am never your friend. 
  Jane: Cậu đói không? Chúng ta có thể chia sẻ chiếc bánh dừa này.
  Linda: Ý cô là gì khi nói “chúng ta”? Tôi không bao giờ là bạn của cô.

  Ta thấy đại từ “we” trong câu của Jane không được đọc to và rõ vì không phải từ người nói muốn nhấn mạnh nhưng trong câu hỏi của Linda khi trích dẫn lại đại từ “we” trong câu của Jane thì được nhấn trọng âm.
  Ta xét các đại từ còn lại của hội thoại trên. Đại từ “you” trong các câu của Jane và Linda không phải từ quan trọng nên không được nhận trọng âm còn đại từ “I” trong câu Linda được nhấn trọng âm do người đọc muốn nhấn mạnh vào đại từ với ý “Tôi không bao giờ là bạn của cô”.