• tiếng anh cấp II
 • Lớp 9
 • Unit 4: Life in the past
 • Lesson 4 (SGK): Hướng dẫn cách nhấn trọng âm ở trợ động từ
 • Lesson 4 (SGK): Hướng dẫn cách nhấn trọng âm ở trợ động từ
  QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM ĐỐI VỚI TRỢ ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH LỚP 9

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  TRỌNG ÂM Ở TRỢ ĐỘNG TỪ 

  ► Trợ động từ dùng để bổ nghĩa thêm cho động từ chính về tính chất, mức độ, khả năng, hình thái, … của hành động. Trợ động từ bao gồm: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, used (to)

   

   ► Thông thường trợ động từ không được nhấn trọng âm

  Ví dụ: We'll start from here.

        Does he like it?

   

   ► Tuy nhiên, trong một số trường hợp trợ động từ được nhấn trọng âm khi: 

  • Mang ý nghĩa nhấn mạnh:

  Ví dụ: I have done my homework.

  We add it to emphasize the main verb. 

   

  • Trợ động từ đứng ở cuối câu:

  Ví dụ: I can't attend the meeting. but John can.

   

  • Trong câu phủ định:

  Ví dụ: He isn't coming.