• tiếng anh cấp II
 • Lớp 9
 • Unit 5: Wonders of Viet Nam
 • Lesson 4 (SGK): Trọng âm những từ ngắn trong câu
 • Lesson 4 (SGK): Trọng âm những từ ngắn trong câu
  HƯỚNG DẪN CÁCH NHẤN TRỌNG ÂM NHỮNG TỪ NGẮN TRONG CÂU

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  TRỌNG ÂM NHỮNG TỪ NGẮN TRONG CÂU 

  Những từ ngắn như mạo từ ( a,an, the), liên từ ( and, or) và giới từ ( on, in, at) thường không được nhấn trọng âm hoặc ở dạng yếu. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng những từ ngắn này ở dạng mạnh ( nhấn trọng âm) trong các trường hợp:

  ► Khi những từ ngắn này được sử dụng ở cuối câu

  Ví dụ: What are you playing at?

  Mary is the person I'm looking for.

   

  ► Khi những từ ngắn này được sử dụng với mục đích nhấn mạnh hoặc tương phản

  Ví dụ: This is the place to eat. 

  It's not a solution, but the solution. 

   

  ► Khi những từ này được sử dụng trong trích dẫn 

  Ví dụ: You shouldn't put and at the end of the sentence.