Luyện nghe CII - L2

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

 

Tên bài             Link file nghe 
Lesson 1 File nghe
Lesson 2 File nghe
Lesson 3 File nghe
Lesson 4 File nghe
Lesson 5 File nghe
Lesson 6 File nghe
Lesson 7 File nghe
Lesson 8 File nghe
Lesson 9 File nghe
Lesson 10 File nghe
Lesson 12 File nghe
Lesson 13 File nghe
Lesson 14 File nghe
Lesson 15 File nghe
Lesson 16 File nghe
Lesson 17 File nghe
Lesson 18 File nghe
Lesson 19 File nghe
Lesson 20 File nghe
Lesson 21 File nghe
Lesson 22 File nghe
Lesson 23 File nghe
Lesson 24 File nghe
Lesson 25 File nghe
Lesson 26 File nghe
Lesson 27 File nghe
Lesson 28 File nghe
Lesson 29 File nghe