LUYỆN NGHE CII - L4

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

 

Tên bài Link file nghe 

Lesson 1

File nghe

Lesson 2

File nghe

Lesson 3

File nghe

Lesson 4

File nghe

Lesson 5

File nghe

Lesson 6

File nghe

Lesson 7

File nghe

Lesson 8

File nghe

Lesson 9

File nghe

Lesson 10

File nghe

Lesson 12

File nghe

Lesson 13

File nghe

Lesson 14

File nghe

Lesson 15

File nghe

Lesson 16

File nghe

Lesson 17

File nghe

Lesson 18

File nghe

Lesson 19

File nghe

Lesson 20

File nghe

Lesson 21

File nghe

Lesson 22

File nghe

Lesson 23

File nghe

Lesson 24

File nghe

Lesson 25

File nghe

Lesson 26

File nghe

Lesson 27

File nghe

Lesson 28

File nghe